Universiteit Leiden

nl en

Proefschrift

Onderlinge billijkheid tussen crediteuren in de herstructurering van staatsschuld

In de afwezigheid van een internationaal insolventieregime voor soevereine staten, wordt soeverein kredietverzuim behandeld op basis van een ad hoc benadering van individuele zaken, waarbij de meeste regels gaandeweg gemaakt worden.

Auteur
Yanying Li
Datum
09 december 2015
Links
Leids Repositorium

In de praktijk is de soevereine debiteur verplicht om schuldenverlichting te zoeken bij crediteuren vóór of kort na de ingebrekestelling door middel van een verlenging van de vervaltermijn van de schuldvordering van een crediteur, al dan niet in combinatie met een vermindering van de waarde van deze vordering. Zulke verlichting wordt bereikt door het heronderhandelen van de relevante schuldinstrumenten (voornamelijk contracten) met verschillende typen crediteuren, waaronder multilaterale financiële instellingen, overheden, commerciële banken en obligatiehouders.

Dit proefschrift verkent de relaties tussen crediteuren in de herstructurering van soevereine schulden, en richt zich specifiek op de kwestie van billijkheid tussen crediteuren onderling. Hierbij moet genoemd worden dat ‘herstructurering van soevereine schuld’ verwijst naar de methodes waardoor soevereine
debiteuren (nl. soevereine staten) schuldverlichting bereiken. Het woord ‘billijkheid’ moet begrepen worden als de staat of kwaliteit van het rechtvaardig en eerlijk zijn. In de context van onderlinge billijkheid slaat dit derhalve op de rechtvaardige en eerlijke behandeling van iedere crediteur.
Dit proefschrift bestaat uit drie gepubliceerde artikelen, één aankomend boekhoofdstuk en één ongepubliceerd artikel, zoals hieronder opgesomd. De keuze van onderwerpen is gericht op essentiële kwesties aangaande onderlinge billijkheid in de context van binnenlands insolventierecht. Deze is grotendeels geïnspireerd door internationale berichtgeving over de juridische hervorming
van de herstructurering van staatsschulden in de afgelopen drie jaar, en is op zichzelf voldoende om de verschillende aspecten van de herstructurering van staatsschulden te demonstreren.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.