Universiteit Leiden

nl en

Boek

Nieuwe publicatie: Proving Discriminatory Violence at the European Court of Human Rights

Jasmina Mačkić, Universitair Docent Mensenrechten bij het Europa Instituut, heeft haar boek, Proving Discriminatory Violence at the European Court of Human Rights, gepubliceerd. Deze publicatie is gebaseerd op haar proefschrift die Mačkić in mei 2017 heeft verdedigd. Het onderzoek is mogelijk gemaakt door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) middels een Mozaïek beurs die aan Mačkić is toegekend.

Auteur
Jasmina Mačkić
Datum
28 augustus 2018
Links
Website Brill uitgeverij

Hoe kunnen individuen bewijzen dat zij of hun familieleden het slachtoffer zijn geworden van geweld omdat zij deel uitmaken van een zekere kwetsbare groep? Deze vraag, die betrekking heeft op het fenomeen discriminatoir geweld, is één van de moeilijkste vragen waarmee rechters kunnen worden geconfronteerd. In haar boek analyseert Jasmina Mačkić op een kritische wijze de manier waarop het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) met deze kwestie omgaat. Daarbij gaat zij na of het bewijsrechtelijk kader dat door het EHRM wordt toegepast in zaken van discriminatoir geweld adequaat is en  komt met suggesties voor verbetering indien nodig. Het bewijsrechtelijk kader bestaat uit de bewijsstandaard, de bewijslast en bewijsmateriaal. Nadat cruciale theoretische en conceptuele kwesties zijn besproken die ten grondslag liggen aan het fenomeen discriminatoir geweld en nadat de procedure omtrent feitenvaststelling voor het EHRM is  toegelicht, gaat Mačkić over op het bespreken van de verschillende componenten van het bewijsrechtelijk kader. Tijdens deze bespreking geeft Mačkić antwoord op intrigerende vragen, zoals: vormt de bewijsstandaard ‘beyond reasonable doubt’ die door het EHRM in zaken van discriminatoir geweld wordt toegepast een te groot obstakel bij het vaststellen van dit type geweld?; onder welke omstandigheden kan het EHRM de bewijslast doen verschuiven van klager naar lidstaat in de verschillende typen zaken van discriminatoir geweld?, en; welke typen bewijs mag het EHRM gebruiken in zaken van discriminatoir geweld?

Voor meer informatie, zie de website van de uitgeverij.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.