Universiteit Leiden

nl en

Boek

Frontex and Human Rights

Melanie Fink, Postdoctoraal Onderzoeker bij het Europa Instituut van de Universiteit Leiden, heeft haar boek Frontex and Human Rights, Responsibility in 'Multi-Actor Situations' under the ECHR and EU Public Liability Law gepubliceerd. Dit boek is gebaseerd op haar proefschrift, dat zij in december 2017 verdedigd heeft.

Auteur
Melanie Fink
Datum
20 december 2018
Links
Website Oxford University Press

Dit boek analyseert de toebedeling van de verantwoordelijkheid voor mensenrechtenschendingen die plaatsvinden in het kader van grenscontroles of terugkeeroperaties gecoördineerd door Frontex. De analyse bestaat uit drie delen. Het eerste deel onderzoekt de gedetailleerde rollen en bevoegdheden van Frontex en de betrokken staten tijdens gezamenlijke operaties, waarbij de nadruk ligt op besluitvormingsprocessen en commandostructuren. Het tweede en derde deel ontwikkelen algemene regels die van toepassing zijn op de toewijzing van de verantwoordelijkheid volgens het internationaal publiekrecht, het recht van het EHRM en de EU-wetgeving inzake niet-contractuele aansprakelijkheid, om deze vervolgens toe te passen op Frontex-operaties. Om de praktische implicaties van de bevindingen te illustreren, maakt de studie gebruik van vier hypothetische scenario's die zijn gebaseerd op situaties die in het verleden aanleiding hebben gegeven tot zorgen rond mensenrechten.

Het boek concludeert dat de verantwoordelijkheid voor de meeste schendingen van de mensenrechten ligt bij de gaststaat van een operatie, maar deze verantwoordelijkheid wordt vaak gedeeld met andere deelnemende landen die grote bijdragen leveren, evenals Frontex. Het boek laat echter ook zien hoe moeilijk het is voor individuen om een ​​plek te vinden waar zij klachten zouden kunnen indienen over schendingen van hun mensenrechten geleden aan de buitengrenzen van de EU. Dit werpt twijfels op over de effectiviteit van het huidige juridische kader.

Zie de website van de uitgever voor meer informatie.

Bron: OUP

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.