Universiteit Leiden

nl en

Proefschrift

Navigating Between Principle and Pragmatism: The Roles and Functions of Atrocity-Related United Nations Commissions of Inquiry in the International Legal Order

Op 7 november 2018 verdedigde Catherine Harwood haar proefschrift 'Navigating Between Principle and Pragmatism: The Roles and Functions of Atrocity-Related United Nations Commissions of Inquiry in the International Legal Order'. Het promotieonderzoek is begeleid door promotoren prof. dr. L.J. Van den Herik en prof.dr. C. Stahn.

Auteur
Catherine Harwood
Datum
07 november 2018
Links
Leids Repositorium

Harwood onderzocht zo'n dertig VN-onderzoekscommissies, waarvan de meeste na 1992 zijn opgericht. Ze bestudeerde onder meer de oprichting, de werkwijze en de bevindingen en aanbevelingen van deze commissies. De commissies richten zich op afzonderlijke gevallen, dus in feite staan ze ieder op zichzelf. Met dit vergelijkende onderzoek heeft Harwood geprobeerd om algemene trends en patronen te identificeren aangaande hun samenspel met internationaal recht.

Uit het onderzoek van Harwood blijkt dat de commissies in staat zijn om verschillende rollen en functies te vervullen. Deze rollen bepalen telkens de interactie met de internationale wetgeving. De commissies proberen de waarheid te achterhalen, geven slachtoffers een stem, veroordelen rechtenschendingen en dringen aan op maatregelen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.