Universiteit Leiden

nl en

Proefschrift

Managing a sustainable career in the contemporary world of work: Personal choices and contextual challenges

Op 9 juni 2020 verdedigde Maral Darouei haar proefschrift 'Managing a sustainable career in the contemporary world of work: Personal choices and contextual challenges'. Het promotieonderzoek is begeleid door promotor prof.dr. J.I. van der Rest.

Auteur
Maral Darouei
Datum
09 juni 2020
Links
Leids Repositorium

Sinds de coronacrisis is thuiswerken in veel beroepsgroepen plotseling de norm geworden. Welke effecten heeft thuiswerken op je carrière? En hoe wordt het door leidinggevenden ervaren? In haar promotieonderzoek beschrijft Darouei de invloed van verschillende factoren op het succes van onze loopbanen.

Werknemers die besluiten om regelmatig thuis te werken krijgen lagere prestatiewaarderingen, omdat leidinggevenden hun werkcentraliteit (het belang dat mensen in hun leven hechten aan werk) en betrokkenheid bij de organisatie als lager ervaren. Bovendien blijkt uit de bevindingen dat dit met name geldt voor werknemers zonder kinderen die thuiswerken.

Dit onderzoek draagt bij aan de literatuur over duurzame loopbanen door de rol van leidinggevenden te onderzoeken en aan te tonen dat de weg naar een duurzame loopbaan verschilt tussen ouders en werknemers zonder kinderen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.