Universiteit Leiden

nl en

Proefschrift

Kernrechten en de bescherming van sociaaleconomische belangen door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens

Dit proefschrift gaat over de bescherming van sociaaleconomische belangen onder de klassiek geformuleerde grondrechten die zijn neergelegd in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM; Verdrag).

Auteur
Ingrid Leijten
Datum
02 september 2015
Links
Leids Repositorium

Door de jaren is de jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM; Hof) een toenemend aantal individuele belangen gaan omvatten. Zo behandelt het regelmatig zaken die gaan over sociaaleconomische belangen verband houdende met huisvesting, gezondheidszorg, sociale zekerheid, etc. De vraag die centraal staat in dit onderzoek is hoe het EHRM op een principiële manier sociaaleconomische bescherming kan bieden en tegelijkertijd voldoende ruimte kan laten voor de beleidskeuzes van de Lidstaten. Meer specifiek wordt onderzocht wat de rol of meerwaarde van de notie van ‘kernrechten’ hierbij zou kunnen zijn.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.