Universiteit Leiden

nl en

Proefschrift

Invordering door de overheid: de invordering van geldschulden uit herstelsancties onder de Awb

Op 17 oktober 2018 verdedigde Thomas Sanders zijn proefschrift 'Invordering door de overheid: de invordering van geldschulden uit herstelsancties onder de Awb'. Het promotieonderzoek is begeleid door promotoren prof. mr. T. Barkhuysen en prof. mr. M.W. Scheltema.

Auteur
Thomas Sanders
Datum
17 oktober 2018
Links
Leids Repositorium

Dit proefschrift gaat over hoe de overheid een afweging maakt tussen het algemene belang dat iedereen zijn schulden aan de overheid betaalt en het belang van de individuele burger om die schuld niet te hoeven betalen. De overheid moet geldschulden die voortvloeien uit sancties in beginsel invorderen. Anders heeft de sanctie weinig zin. Bovendien wordt de belastingbetaler benadeeld als niet wordt ingevorderd. In dit onderzoek wordt uitgezocht wanneer de overheid ondanks dit uitgangspunt toch niet mag invorderen.

De kern van de onderzoeksvraag was: onder welke omstandigheden hoeft de burger toch niet te betalen? De onderzoeker richtte zich daarbij op een bepaald soort schulden aan de overheid, schulden die voortvloeien uit zogenaamde herstelsancties. Dit soort sancties richten zich niet op het bestraffen van iemand maar alleen op het herstellen van de situatie naar hoe die zou zijn geweest als er geen overtreding had plaatsgevonden. Denk bijvoorbeeld aan de overheid die ontdekt dat iemand ten onrechte een uitkering geniet. De terugvordering van die onterecht genoten uitkering is geen straf, maar alleen maar het herstellen van de situatie naar hoe die was als de uitkering nooit was uitbetaald.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.