Universiteit Leiden

nl en

Proefschrift

Informele constitutionele verandering

Op donderdag 9 november is Reijer Passchier gepromoveerd op zijn proefschrift over ‘informal constitutional change’. Zijn promotor is Professor Wim Voermans.

Auteur
Reijer Passchier
Datum
09 november 2017
Links
Nieuwsbericht promotie Reijer Passchier
Leiden University Repository

Het fenomeen van informele constitutionele verandering roept een aantal belangrijke vragen op die centraal staan in dit proefschrift. Hoe moeten wij verandering van constitutionele normen die plaatsvinden zonder grondwettelijke herziening begrijpen? Hoe kunnen wij zulke veranderingen, bij afwezigheid van sporen in de tekst van de grondwet, identificeren? Wat verklaart waarom in constitutionele democratieën die leven onder een centrale constitutionele tekst – een grondwet – constitutionele veranderingen soms plaatsvinden buiten de eisen van de formele herzieningsregels die deze tekst bevat om? Kunnen informele processen van constitutionele verandering de functies van grondwettelijke herzieningsprocedures vervangen? En zo ja, in hoeverre en onder welke voorwaarden?

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.