Universiteit Leiden

nl en

Proefschrift

How Jihadist Networks Operate

De recente terroristische aanslagen in Europa zijn vermoedelijk niet alleen acties van individuen, maar acties gefaciliteerd door grotere jihadistische netwerken. Maar hoe opereren dit soort netwerken? Door inzicht te krijgen in hun modus operandi kunnen terroristische dreigingen worden voorkomen.

Auteur
Jasper de Bie
Datum
14 april 2016

De groei van IS en de recente terroristische aanslagen in Europa hebben de collectieve waakzaamheid voor een mogelijke terroristische aanslag verhoogd. Door de aanwezigheid van jihadistische netwerken in Nederland en de uitstroom van jonge mensen naar conflictgebieden in het Midden-Oosten om zich aan te sluiten bij de jihad is de angst op aanslagen toegenomen.

Hoe zijn deze netwerken georganiseerd en hoe bereiden ze zich voor op hun jihad? Hoe raken mensen betrokken bij jihadistische netwerken en hoe belangrijk is de ideologie in dat opzicht? Door dit soort vragen te beantwoorden kunnen we beter begrijpen hoe dit soort jihadistische netwerken opereren. De informatie kan vervolgens gebruikt worden door beleidsmakers en professionals die terroristische dreigingen tegen willen gaan.

Jasper de Bie maakte voor zijn proefschrift gebruik van unieke gegevens uit politierapporten, interviews en procesobservaties en maakte hierbij gebruik van verschillende analytische methodes. Door zijn onderzoek krijgen we een verbeterd inzicht in de modus operandi van jihadistische netwerken in Nederland.

Door in te zoomen op groepsstructuren, buitenlandse pogingen tot aanvallen, verspreiding van de ideologie, criminele activiteiten en mechanismes van betrokkenheid kan Jasper de Bie laten zien hoe de netwerken zijn veranderd in de loop der jaren en hoe deze veranderingen van invloed zijn op de werkwijze van jihadisten.

Promotievideo

In zijn promotievideo legt De Bie nog even in het kort uit wat hij precies heeft onderzocht.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie