Universiteit Leiden

nl en

Lezing

Het juridisch onderwijs: quo vadis?

Een goede opleiding wordt als essentieel beschouwd voor de latere beroepsuitoefening van een togajurist. Maar hoe die opleiding er uit zou moeten zien, daarover wordt zeer verschillend gedacht.

Auteur
Mw. prof. mr. M.J.A.M. Ahsmann
Datum
03 april 2014

Onderzoek ontbreekt, zodat intuïtie en ervaring nog steeds bepalend zijn voor keuzes die gemaakt worden. De auteur schetst een aantal maatschappelijke ontwikkelingen, en wel op het gebied van informatie- en communicatietechnologie, in de rechtspraak en aan universiteiten, die van belang zijn voor het curriculum. De genoemde thema’s leiden uiteindelijk tot zeven aanbevelingen voor het juridisch onderwijs van de toekomst. Kennis van niet-juridische disciplines is zinvol voor een praktijkjurist maar mag niet ten koste gaan van een gedegen juridische opleiding. De juristen van morgen moeten bovendien zijn voorzien van een morele vorming waardoor ze bij kunnen dragen aan de waarden van het recht in een rechtvaardige samenleving.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.