Universiteit Leiden

nl en

Proefschrift

Handhaving van privaatrecht door toezichthouders

Op woensdag 13 december 2017 verdedigde René Hage zijn proefschrift over ‘Handhaving van privaatrecht door toezichthouders’.

Auteur
René Hage
Datum
13 december 2017
Links
Nieuwsbericht promotie René Hage
Leids Repositorium

De vraag is hoe bestuursrechtelijke toezichthouders privaatrecht toepassen. In het onderzoek is met name gekeken naar het contractenrecht. Vervolgens is de vraag of en in hoeverre het privaatrecht zich leent voor handhaving met bestuursrechtelijke middelen. Aan de hand van uitspraken van de ACM en de AFM op het gebied van telecommunicatierecht, consumentenrecht en financieel recht is een analyse gemaakt en getracht een antwoord te vinden op deze onderzoeksvragen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.