Universiteit Leiden

nl en

Proefschrift

‘Greening’ the WTO Ban on China’s Export Duties

Op 19 februari 2020 verdedigde Richard Jiang zijn proefschrift '‘Greening’ the WTO Ban on China’s Export Duties'. Het promotieonderzoek is begeleid door promotor prof.dr. M.C.E.J. Bronckers.

Auteur
Richard Jiang
Datum
19 februari 2020
Links
Leids Repositorium

De opwarming van de aarde verloopt sneller dan dat wetenschappers dachten. Om de gevolgen hiervan te beperken, roept het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) op om de CO2-uitstoot in 2030 met 45 procent verlaagd te hebben ten opzichte van het niveau van 2010, met als doel om deze in 2050 volledig uitgebannen te hebben. Om deze doelen te bereiken, is snelle en vergaande actie vereist door alle landen.

In het proefschrift staan twee vragen centraal. Ten eerste: mag China de exportheffingen gebruiken om lokale en globale zorgen over het milieu aan te pakken, en ten tweede: zo ja, kan China dan, zonder de sluizen open te stellen voor protectionisme, de nodige ruimte krijgen met betrekking tot het verbod van de WTO? Jiang bestudeerde onder meer jurisprudentie van de WTO, de WTO-toetredingsprotocollen, China's vijfjarenplannen en de praktijken van tribunalen op diverse niveaus waaronder het Internationaal Gerechtshof, het Europese Hof voor de Rechten van de Mens en het Hof van Justitie van de Europese Unie.

Jiang stelt in het proefschrift een geavanceerde aanpassing voor op het verbod om de Chinese exportheffingen. Om een evenwicht te vinden tussen milieu- en economische belangen, zou er een onderscheid gemaakt moeten worden tussen exportheffingen en 'exportheffingen-plus'. Deze 'exportheffingen-plus' zouden moeten worden opgelegd in combinatie met beperkingen die gelden voor de Chinese binnenlandse consumptie. Op die manier krijgen binnen- en buitenlandse afnemers een gelijke behandeling. Jiang wijst daarbij op succesvolle voorbeelden van 'exportheffingen-plus' die worden toegepast in de aluminiumsector.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.