Universiteit Leiden

nl en

Proefschrift

Furthering the fight against impunity in Latin America: the contributions of the Inter-American Court of Human Rights to domestic accountability processes

Op 3 december 2019 verdedigde Hanna Bosdriesz haar proefschrift 'Furthering the fight against impunity in Latin America: the contributions of the Inter-American Court of Human Rights to domestic accountability processes'. Het promotieonderzoek is begeleid door promotoren prof.dr. L.J. van den Herik en prof.mr.dr. M.A.H. van der Woude.

Auteur
Hanna Bosdriesz
Datum
03 december 2019
Links
Leids Repositorium

Het proefschrift van Bosdriesz gaat over de vraag hoe nationale autoriteiten in Latijns-Amerika kunnen worden aangespoord om de strijd tegen straffeloosheid voor ernstige mensenrechtenschendingen te bevorderen door degenen die verantwoordelijk zijn voor massale wreedheden te onderzoeken en te vervolgen via hun nationale rechtsstelsels. Terwijl met behulp van internationale beurzen vaak geprobeerd is om dergelijke vragen te beantwoorden door te kijken naar internationale strafrechtbanken, en dan met name naar het Internationaal Strafhof in Den Haag, richt deze studie de blik op het Inter-Amerikaanse Hof voor de Rechten van de Mens (IACtHR).

Sinds de Koude Oorlog is dit hof een ​​belangrijke bondgenoot voor slachtoffers en maatschappelijke organisaties die hun regeringen ertoe aanzetten ernstige en systematische mensenrechtenschendingen te erkennen en te onderzoeken en de daders voor de rechter te brengen. Het is dus al tientallen jaren betrokken bij de strijd tegen straffeloosheid. De bijdragen van het hof aan die strijd blijven echter onderbelicht door internationale juridische studiebeurzen.

Dit proefschrift onderzoekt zowel de juridische doctrines die door het Inter-Amerikaanse Hof voor de Rechten van de Mens zijn ontwikkeld om de strijd tegen straffeloosheid te bevorderen, als de praktische bijdragen van die doctrines aan binnenlandse verantwoordingsprocessen in Latijns-Amerika. De onderzoekster stelt dat het Inter-Amerikaanse systeem belangrijke bijdragen heeft geleverd aan verschillende aspecten van binnenlandse verantwoordingsprocessen. Echter, om deze bijdragen te begrijpen, is de stap van het kader van de naleving dat vaak in juridische studies wordt gebruikt naar de studie naar internationale rechtbanken noodzakelijk.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.