Universiteit Leiden

nl en

Larissa van den Herik

Vice-Decaan, Hoogleraar Internationaal Publiekrecht

Naam
Prof.dr. L.J. van den Herik
Telefoon
+31 71 527 7533
E-mail
l.van.den.herik@law.leidenuniv.nl

Larissa van den Herik is vice-decaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid en hoogleraar internationaal publiekrecht aan het Grotius Centre for International Legal Studies van de Universiteit Leiden.

Meer informatie over Larissa van den Herik

Larissa van den Herik is vice-decaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid en hoogleraar internationaal publiekrecht aan het Grotius Centre for International Legal Studies van de Universiteit Leiden.

Zij is General Editor van de Cambridge Studies in International and Comparative Law en eveneens algemeen redacteur van het Leiden Journal of International Law (voormalig hoofdredacteur (2005-2013).

Professor Van den Herik is voorzitter van de ILA Study Group on UN Sanctions and International Law. Zij is vicevoorzitter van de Commissie van Advies inzake Volkenrechtelijke Vraagstukken (CAVV) voor de Nederlandse regering en heeft in die hoedanigheid geadviseerd, onder meer op het gebied van drones, digitale oorlogvoering, humanitaire hulpverlening, en autonome wapensystemen

Zij is lid van de Raad van Advies van the Ethiopian Yearbook of International Law en eveneens lid van de Academische Raad van Advies van the Max Planck Trialogues on the Law of Peace and War. Ook is zij lid van de Raad van Advies van the Institute of International Peace and Security Law, University of Cologne.

Professor Van den Herik is lid van de wetenschappelijke adviescommissie (WAC) voor het onderzoeksprogramma van het NIOD-NIMH-KITLV: ‘Dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië 1945-1950'

Professor Van den Herik is benoemd tot lid van een Expertgroep inzake politieke steun aan interstatelijk geweld en inzake humanitaire interventie.

Haar onderzoeks- en expertisegebieden zijn internationale vrede en veiligheidsrecht, met een focus op de VN-sancties (zie b.v. de bijdragen aan de juridische onderdelen van de Watson rapporten over sancties en een eerlijk proces van  2006, 2009 en 2012) en terrorisme, internationaal strafrecht en in het bijzonder genocide en misdaden tegen de menselijkheid en plundering van natuurlijke hulpbronnen alsmede de rol van nationale rechtbanken en vraagstukken van aansprakelijkheid van bedrijven in het internationaal strafrecht. Haar huidige onderzoek richt zich op de rol van onderzoekscommissies (commissions of inquiry) in het internationale recht, in het bijzonder tijdens conflictsituaties.

Taken vice-decaan

• Onderzoek
• Onderzoeksprofilering
Graduate School / Promovendibeleid
• Internationalisering van onderzoek
• ICT & Onderzoek

Begeleide promotieonderzoeken

Verwachte promotieverdedigingen

Nog geen nieuwe data bekend.

Lopende promotie begeleiding

 • Mrs. Diane Amann ("Children and International Criminal Law")
 • Mrs. Hannah Bosdriesz ("The Inter-American Court of Human Rights and international criminal justice")
 • Mrs. Paula Cortés Gonzalez ("Human Rights in investment arbitration and human rights counterclaims")
 • Mrs. Teodora Jugrin ("When crimes become international: Towards an empirical model for the qualification of non-state actors committing crimes against humanity")
 • Mrs. Saeko Kawashima ("Inherent powers of international criminal courts and tribunals")
 • Mrs. Daniela Kravetz ("Implementing the international criminal law framework to address gender-based violations in the Latin America region")
 • Mr. Huw Llewellyn ("Oversight of international criminal tribunals in light of requirements of independence and impartiality")
 • Mr. Ghanem Nuseibeh ("Islamist theoterrorism in international law: some implications of the Rushdie Affair for public international law")
 • Mrs. Hilde Roskam-Dam ("Forcible intervention for humanitarian purposes - a legal approach")
 • Mr. Andres Sarmiento ("The Role of Dissenting Opinions in International Law")
 • Mr. Alpha Sesay ("Regionalization of International Criminal Law in Africa")
 • Mr. Jacco Snoeijer ("Stern Justice? The Netherlands Indies' Trials of Japanese War Criminal (1946-1949))"
 • Mrs. Patricia Uribe Granados ("The Identification of New Human Rights by the Inter-American Court of Human Rights - The Right to Truth and the Right to Identity")

Vice-Decaan, Hoogleraar Internationaal Publiekrecht

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut voor Publiekrecht
 • Grotius Centre for Intern Legal Studies

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B 4.19

Contact

Publicaties

 • University of Liverpool, School of Law and Social Justice Honorary Recognised Supervisor
 • Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies (NIOD-KNAW) Lid van de wetenschapscommissie
 • Wetenschappelijke commissie voor het onderzoeksprogramma van het NIOD-NIMH-KITLV Lid
 • Cambridge Studies on International and Comparative Law General editor
 • Advisory board of the Ethiopian Yearbook of International Law Lid
 • ILA Study Group on UN Sanctions and International Law Voorzitter
 • Academic Advisory Board of the Max Planck Trialogues on the Law of Peace and War Lid
 • Advisory Board of the Institute of International Peace and Security Law, University of Cologne Lid
 • CAVV Lid van de Adviescommissie Volkenrechtelijke Vraagstukken
 • Leiden Journal of International Law Algemeen redacteur Leiden Journal of International Law

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie