Universiteit Leiden

nl en

Lezing

From the Rule of Law to a Culture of Justice: a Practitioner’s Challenge to Policy Thinkers

Irene Khan, expert op het gebied van mensenrechten, werpt een aantal vragen op: Wat kan men verstaan onder een ‘Culture of Justice’? Wie bepaalt wat 'Justice' is? Hoe realistisch is de bevordering van ‘Rule of Law’ en ‘Justice’ in landen waar sprake is van ernstige conflictsituaties en armoede?

Auteur
Irene Khan
Datum
06 juni 2013

Rule of Law

Irene Khan verzorgt de lezing getiteld: 'From the Rule of Law to a Culture of Justice: a Practitioner’s Challenge to Policy Thinkers'. Het begrip ‘Rule of Law’ heeft steeds meer aandacht gekregen als onderdeel van ‘good governance’ en als voorwaarde voor economische ontwikkeling. Hierbij ligt de nadruk op het versterken van rechtbanken en het trainen van rechters en andere juristen. Tegelijkertijd zien we in grote delen van de wereld een groeiende groep burgers die fundamentele rechtshervormingen eist. 

De ‘Rule of Law’ beweging verkeert in een mondiale crisis: er is gebrek aan maatschappelijk vertrouwen in instituties, en men ziet een kloof tussen formele juridische mechanismen en de ervaringen van mensen in de praktijk. Met het oog op de mondiale beleidsagenda voor ontwikkeling en duurzaamheid na 2015 worden dergelijke problemen steeds belangrijker. Irene Khan ziet een ‘Culture of Justice’ als strategisch doel. 

Dit werpt een aantal vragen op: Wat kan men verstaan onder een ‘Culture of Justice’? Wie bepaalt wat Justice is? Hoe realistisch is de bevordering van ‘Rule of Law’ en ‘Justice’ in landen waar sprake is van ernstige conflictsituaties en armoede? Wat kunnen we hierover leren van projecten die nu in de praktijk gaande zijn? Bij het bevorderen van de rechtsstaat is niet alleen het ontwikkelen van instituties van belang maar zal vooral ook onderzocht moeten worden op welke manier het vertrouwen van mensen in de rechtsstaat versterkt kan worden.

Irene Khan

Irene Khan is directeur-generaal van IDLO (International Development Law Organization). Zij is een internationaal expert op het gebied van mensenrechten, vooral gender- en sociale rechten. Irene Khan was van 2001 – 2009 secretaris generaal van Amnesty International.

Van Vollenhovenlezing

De Van Vollenhovenlezing wordt jaarlijks georganiseerd door het Van Vollenhoven Instituut in samenwerking met het Grotius Centre ter herinnering aan Cornelis van Vollenhoven, hoogleraar te Leiden van 1901 tot 1933, bekend geworden door zijn baanbrekende analyses van de rechtsontwikkeling in Nederlands-Indië en zijn indrukwekkende bijdrage aan het internationaal publiekrecht.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie