Universiteit Leiden

nl en

Esther Huiskers-Stoop en Diego Quiñones Cruz geven presentatie over Cooperative Compliance voor ontwikkelingslanden aan de OESO

De organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) heeft in samenwerking met het Inter-American Center of Tax Administrations (CIAT) op 27 november 2023 een wereldwijde online Tax Morale Workshop georganiseerd, waar Esther Huiskers-Stoop van de Universiteit Leiden en Diego Quiñones Cruz uit Colombia een presentatie hebben gegeven over het recentelijk aan de CIAT Manual for the Control of International Tax Planning toegevoegde hoofdstuk over de introductie van een Cooperative Compliance-programma door belastingdiensten in ontwikkelingslanden.

Auteur
Esther Huiskers-Stoop
Datum
27 november 2023

De OESO is een samenwerkingsverband van bijna veertig Europese en niet-Europese landen met de bedoeling om internationale sturing te geven op onder meer het terrein van de belastingheffing. CIAT is een internationale organisatie die gespecialiseerd is in de uitwisseling van informatie tussen lokale belastingdiensten in met name Latijns-Amerika en biedt gespecialiseerde technische bijstand om deze belastingdiensten te helpen moderniseren en zich verder te ontwikkelen.

De CIAT Manual geeft handvatten om de risico’s die samenhangen met belastingontduiking en -ontwijking door met name multinationale ondernemingen te identificeren, te analyseren en te monitoren. Het door Diego Quiñones Cruz, Irma Mosquera Valderrama en Esther Huiskers-Stoop geschreven hoofdstuk over ‘Cooperative Compliance Initiatives as a Preventative Mechanism’ gaat nader in op de introductie van een Cooperative Compliance-programma door belastingdiensten in ontwikkelingslanden, als één van de instrumenten om internationale fiscale planning te bestrijden.

Cooperative Compliance kan in het algemeen worden omschreven als "de totstandbrenging van een op vertrouwen en vrijwillige fiscale regelnaleving gebaseerde samenwerkingsrelatie tussen belastingplichtigen en belastingdiensten die leidt tot de betaling van het juiste bedrag aan belasting op het juiste moment". Deze samenwerking wordt beloond met het verkrijgen van vroegtijdige fiscale zekerheid door belastingplichtigen en een vermindering van (mogelijke) boekenonderzoeken, correcties en boetes achteraf.

Esther Huiskers-Stoop en Diego Quiñones Cruz hebben in hun presentatie niet alleen de doelen en principes van een Cooperative Compliance-programma nader uiteengezet, maar hebben ook de potentiële voordelen en uitdagingen voor specifiek ontwikkelingslanden nader belicht. De 18 bouwstenen die de auteurs in hun hoofdstuk van de CIAT Manual hebben geïntroduceerd kunnen de belastingdiensten in ontwikkelingslanden op weg helpen om een op Cooperatieve Compliance gebaseerde toezichtstrategie te introduceren. Als eerste stap is het van belang om te investeren in een verbetering van de onderlinge communicatie tussen belastingdiensten en belastingplichtigen, om ruimte te creëren voor de ontwikkeling van een op wederzijds (geïnformeerd) vertrouwen en transparantie gebaseerde samenwerking. Na de introductie hebben verschillende vertegenwoordigers van belastingdiensten uit vooral Latijns-Amerikaanse ontwikkelingslanden, zoals Honduras, Jamaica, Guatamala en de Dominicaanse Republiek, hun ervaringen met compliance bevorderende toezichtstrategieën gedeeld. De online workshop was zowel in het Engels als in het Spaans te volgen en er namen meer dan vijfhonderd vertegenwoordigers van belastingdiensten wereldwijd aan deel.

Lees ook: Irma Mosquera Valderrama en Esther Huiskers-Stoop schrijven hoofdstuk Manual for the Control of International Tax Planning - Universiteit Leiden en Cooperative Compliance Initiatives as a Preventative Mechanism - Leiden Law Blog

Het hoofdstuk Cooperative Compliance Initiatives as a Preventative Mechanism is te raadplegen in het Engels (5.5. Cooperative Compliance Initiatives as a Preventative Mechanism | Inter-American Center of Tax Administrations (ciat.org)) en in het Spaans (5.5. Iniciativas de cumplimiento cooperativo como mecanismo preventivo | Centro Interamericano de Administraciones Tributarias).

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.