Universiteit Leiden

nl en

Proefschrift

Essays on Welfare Benefits, Employment, and Crime

Op 20 januari 2022 verdedigde Marco Stam het proefschrift 'Essays on Welfare Benefits, Employment, and Crime'. Het promotieonderzoek is begeleid door prof.dr. M.G. Knoef.

Auteur
Marco Stam
Datum
20 januari 2022
Links
Leids Repositorium

Bijstandsuitkeringen bieden een financieel vangnet tegen armoede, wanneer het recht op overige socialezekerheidsuitkeringen ontbreekt. Echter, stijgende overheidsuitgaven zijn in recente jaren in toenemende mate beantwoord met de inkrimping van veel Europese verzorgingsstaten, waarbij hervormingen zich veelal richten op bijstandsvoorzieningen. Hoewel bezuinigingen op de bijstand minder electoraal riskant zijn dan bezuinigingen op andere socialezekerheidsregelingen, kunnen zij ook worden beschouwd als een verzwakking van de inkomensbescherming van de meest kwetsbaren in de samenleving. Waar de effecten van dergelijke hervormingen op economische uitkomsten veelal worden onderzocht, is dat echter zelden het geval voor neveneffecten op criminaliteit.

Deze multidisciplinaire thesis combineert inzichten uit de economische en criminologische wetenschappen, om causale relaties te onderzoeken tussen bijstandsontvangst, actief arbeidsmarktbeleid, arbeidsparticipatie, en criminaliteit. De vier studies in deze dissertatie controleren voor de veelheid aan ongeobserveerde factoren die deze uitkomsten beïnvloeden door variatie in bijstands- en arbeidsmarktbeleid te benutten, middels de toepassing van econometrische technieken over grootschalige microdata van het CBS. De hoofdbevindingen suggereren ten eerste dat bijstandsontvangst crimineel gedrag substantieel vermindert door haar minimuminkomensgarantie. Aanvullende analyses wijzen uit dat de introductie van aanvullende voorwaarden voor bijstandsgerechtigdheid een toename in criminaliteit heeft veroorzaakt. Omgekeerd, kan bijstandsgerelateerd activeringsbeleid criminaliteit reduceren indien de vrije tijd van bijstandsontvangers wordt beperkt door middel van een verplichting tot deelname aan een activeringsprogramma. Onder bijstandsontvangers, neemt financieel gemotiveerde criminaliteit toe over de betalingscyclus, waar overige delicten direct na uitbetaling pieken. Tot slot, suggereren de resultaten dat de substantiële continuïteit van crimineel gedrag niet wordt veroorzaakt door nadelige arbeidsmarktgevolgen van eerder gepleegde delicten.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.