Universiteit Leiden

nl en

Proefschrift

Essays on wealth, health, and data collection

Op 21 november 2018 verdedigde Lieke Kools haar proefschrift 'Essays on wealth, health, and data collection'. Het promotieonderzoek is begeleid door promotoren prof. dr. K.P. Goudswaard en prof. dr. C.L.J. Caminada.

Auteur
Lieke Kools
Datum
21 november 2018
Links
Leids Repositorium

Een van de doelen van sociale zekerheid is om financiële zekerheid te verschaffen aan individuen wanneer deze in een moeilijke situatie terechtkomen. Echter, sociale zekerheid kan daarnaast ook worden ontworpen om het algemen welzijn te verbeteren. Om de juiste keuze te maken bij het ontwerp moet men zowel begrijpen hoe individuen reageren op negatieve gezondheidsberichten als hoe het systeem werkt dat hen tegen zulke berichten moet beschermen. 

In het proefschrift wordt op basis van een enquête en administratiegegevens onderzocht in hoeverre individuen de welvaartsdaling, veroorzaakt door de recente financiële crisis, hebben verwerkt in de doelstellingen voor hun pensioenuitgaven. Daardoor ontstaat een beeld van hoe mensen zich indekken voor welvaartsdalingen en hoe waarschijnlijk het is dat individuen hun uitgavenpatroon tijdens hun pensioen moeten aanpassen. Ook wordt op basis van onderzoeksgegevens uitgelegd hoe consumptievoorkeuren veranderen bij ziekte en het effect daarvan op het optimale ontwerp van de zorgverzekering en pensioenplannen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.