Universiteit Leiden

nl en

Proefschrift

Enforced performance of commercial sales contracts in the Netherlands, Singapore and China

Op 23 januari 2020 verdedigde Paula Kemp haar proefschrift 'Enforced performance of commercial sales contracts in the Netherlands, Singapore and China'. Het promotieonderzoek is begeleid door promotoren prof.mr.dr. H.B. Krans en prof.mr.dr. M.H. Wissink (RU Groningen).

Auteur
Paula Kemp
Datum
23 januari 2020
Links
Leids Repositorium

Dit proefschrift onderzoekt het vermogen van commerciële partijen om precies datgene te verkrijgen waar ze volgens het contractenrecht van Nederland, Singapore en China op hadden gerekend.

Dat gebeurt door te analyseren in hoeverre de respectieve principes van het contractenrecht de belangen van partijen bij een commerciële verkoopovereenkomst in evenwicht brengen met de principes rond de afdwingbaarheid van prestatieverplichtingen. Er wordt ook aandacht besteed aan de aanpak van mondiale en regionale verkoop- en contractenrechtelijke instrumenten.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.