Universiteit Leiden

nl en

Oratie

Eenvoudig belasting heffen - tussen droom en daad

Eenvoudig belasting heffen - tussen droom en daad

Auteur
Rex Arendsen
Datum
14 juni 2016

Vereenvoudiging van het belastingrecht vergroot de uitvoerbaarheid, zo wordt betoogd. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. In zijn oratie analyseert Rex Arendsen dit vraagstuk vanuit het perspectief van de uitvoering van fiscale wet- en regelgeving. Hij beschouwt daarbij belastingen als informatiesysteem en schetst de ontwikkeling van dit systeem binnen de historische context; een ontwikkeling van ‘stempels naar stekkers’. Daarbij wordt een aantal inherente ingewikkeldheden blootgelegd die sterk gerelateerd zijn aan het gegevensverwerkende karakter van de belastingheffing. De analyse resulteert in een toetskader voor invoerbaarheid en uitvoerbaarheid van belastingwetgeving.

In het verlengde hiervan wordt onderzoek voorgesteld naar (vereenvoudiging van) belastingen als informatiesysteem, zowel binnen een historische context als binnen de context van onze huidige complexe informatiesamenleving.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.