Universiteit Leiden

nl en

Proefschrift

Een overheid op drift : de strafrechtelijke beheersing van seks en jongeren

In deze studie staat de beheersing van seks en jongeren middels de reactie van met name strafrechtelijke autoriteiten centraal.

Auteur
Juul Gooren
Datum
08 maart 2016
Links
Leiden University Repositorium

Het accent ligt op de belangen die de autoriteiten beogen te beschermen. Deze studie begint met een theoretische analyse van de wijze waarop het thema seks en jongeren een zekere plaatsbepaling heeft gekregen in de samenleving, en zet zich voort in een empirische studie naar de opsporing en vervolging van ontucht met jongeren in Nederland. De titel van dit proefschrift luidt: Een overheid op drift? De strafrechtelijke beheersing van seks en jongeren. De betekenis achter het begrip ‘beheersing van seks en jongeren’ is tweeledig: ontucht staat van oudsher voor zoveel als gebrek aan beheersing; tegelijkertijd kunnen de autoriteiten middels de eigentijdse en juridische kwalificatie van ontucht seksueel gedrag en jongeren beheersen. In dat verband zijn het ‘aseksuele kind’ en de ‘seksuele relatie’ twee belangrijke sociale constructies die aandacht verdienen. Achter deze sociale constructies, die werken als ordeningsprincipe van de samenleving, gaan grotere belangen schuil.

Proefschriften van Leidse promovendi zijn na de promotie digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.