Universiteit Leiden

nl en

Proefschrift

Duidelijkheid van fiscale wetgeving

Op 29 november 2018 verdedigde Roberto van den Heuvel zijn proefschrift 'Duidelijkheid van fiscale wetgeving'. Het promotieonderzoek is begeleid door promotoren prof. dr. A.O. Lubbers en prof. dr. H. Vording.

Auteur
Roberto van den Heuvel
Datum
29 november 2018
Links
Leids Repositorium

De eis van duidelijkheid, die voortvloeit uit het rechtszekerheidsbeginsel, is een essentiële vereiste voor wetgeving. De eis van duidelijkheid houdt in dat wetgeving zodanig gestructureerd en geformuleerd moet zijn dat burgers de wetgeving kunnen begrijpen en juist kunnen toepassen. De eis is belangrijk voor wetgeving met financiële consequenties, zoals belastingwetgeving. 

Het doel van dit onderzoek is om in kaart te brengen hoe de eis van duidelijkheid in de rechtsliteratuur en de (internationale) jurisprudentie is ingevuld. Het resultaat hiervan laat zien dat de voorwaarden die aan fiscale wetgeving moeten worden gesteld op het punt van duidelijkheid in een viertal categorieën kunnen worden onderverdeeld, te weten: 1) voorwaarden omtrent de formulering van normstellingen, 2) voorwaarden omtrent de opbouw van het wettelijk stelsel, 3) voorwaarden omtrent de hoedanigheid van belastingplichtigen en 4) voorwaarden omtrent de toelichting op wettelijke regelingen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.