Universiteit Leiden

nl en

Proefschrift

Dialoog in recht en literatuur

Op 18 september 2018 verdedigde Claudia Bouteligier haar proefschrift 'Dialoog in recht en literatuur. Het promotieonderzoek is begeleid door promotor prof. mr. dr. A. Ellian.

Auteur
Claudia Bouteligier
Datum
18 september 2018
Links
Leids Repositorium

Wat kan literatuur betekenen voor het recht en de rechtsvinding? Literatuur komt in opstand tegen een abstracte, wetenschappelijke benadering van de ander. Zij ontsluiert concrete werelden en personages en vraagt aandacht voor het horen van de menselijke stem in het recht. Dat is de literaire benaderingswijze van ‘Recht en literatuur’, die ijvert voor een meer persoonlijke benadering in het recht en zich richt op humaniteit en erkenning van de ander. Door het lezen van literatuur kan de rechter een zeker empathisch vermogen en verbeeldingskracht ontwikkelen dat het oordeelsvermogen ten goede komt.

Dit pleidooi van de zogenoemde ‘narratieve rechtsethiek’ voor empathie en menselijkheid is belangrijk in weerwil van een wetenschappelijke opvatting van het recht. Deze recente inzichten in ‘Recht en literatuur’ roepen echter vragen op. In hoeverre slaagt ‘Recht en literatuur’ in het bieden van een alternatief dat rechtvaardigheid en menselijkheid realiseert? Wordt de narratieve rechtsethiek zelf niet ook geconditioneerd door blikveld beperkende doctrines en dogma’s? Is het empathisch vermogen inderdaad toereikend om de ander te leren kennen? Wat is precies de kracht en de reikwijdte van de poëtische benadering? Vanuit een lezing van literaire werken en met verwijzing naar Martin Buber ontwikkelt zich het dialogisch-literaire perspectief van de ontmoeting.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.