Universiteit Leiden

nl en

Proefschrift

De prioriteitsregel in het vermogensrecht

Op 25 november 2018 verdedigde Laurens de Hoog zijn proefschrift 'De prioriteitsregel in het vermogensrecht'. Het promotieonderzoek is begeleid door promotor prof. mr. W.G. Huijgen.

Auteur
Laurens de Hoog
Datum
15 november 2018
Links
Leids Repositorium

Al in de Romeinse tijd werden conflicten tussen goederenrechtelijke zekerheidsnemers beslecht aan de hand van de regel prior tempore potior iure. Wie eerder is in tijd, staat sterker in recht. De zogenoemde prioriteitsregel geldt in het huidige burgerlijk recht nog steeds, maar nergens staat deze expliciet vermeld. In het proefschrift staan de vragen hoe de gelding van de regel moet worden verklaard en in welke gevallen de prioriteitsregel wordt toegepast centraal.

Het onderzoek is gericht op de functie en toepassing van de prioriteitsregel in het vermogensrecht. Eerst wordt de prior-temporeregel vanuit rechtshistorisch en rechtsvergelijkend perspectief benaderd. Vervolgens wordt geanalyseerd hoe de Romeinsrechtelijke regel in de Duitse en Franse jurisdictie wordt benaderd. Vanuit deze basis wordt een motivering aangevoerd voor de gelding van prioriteitsregel om daarna zijn toepassing in het moderne vermogensrecht te onderzoeken.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.