Universiteit Leiden

nl en

Lezing

De financiering van ontwikkelingssamenwerking

Deze lezing was de zesde in de reeks Hazelhoff Guest Lectures.

Auteur
Don Scott De Amicis
Datum
05 juli 2014

Don Scott De Amicis

Don De Amicis is jarenlang partner geweest bij het internationale advocatenkantoor Ropes & Gray en was vice president en general counsel van de Overseas Private Investment Corporation (OPIC) in Washington DC. Hij doet op dit moment een onderzoek naar geschillen omtrent derivaten als fellow van PRIME Finance bij het Netherlands Institute for Academic Studies (NIAS).

PRIME Finance, NIAS en OPIC

De Amicis begon met het behandelen van een aantal organisaties waaraan hij verbonden is geweest, of nog steeds aan verbonden is. Zo sprak hij over PRIME Finance een “financial dispute resolution institution”, NIAS  en OPIC, waar hij tot voor kort werkzaam was. Bij die laatste organisatie was hij verantwoordelijk voor de uitvoering van de ontwikkelingssamenwerking van de Obama regering. Na deze introductie verscheen een dia met het overzicht van de onderwerpen die hij zou gaan bespreken. Zowel in de zaal als door De Amicis werd gegniffeld, toen hij daarbij aankondigde willekeurige aanwezigen vragen te zullen gaan stellen: “If I have a question, I may call at you”.

Development finance

Vervolgens kwamen de uitdagingen die samenhangen met ontwikkelingsfinanciering (investeren in ontwikkelingslanden) aan bod: de noodzaak van een juridisch kader, gebrek aan onderwijs en analfabetisme, corruptie, weinig vertrouwen tussen de overheid en de particuliere sector en ook tussen deze partijen en buitenlandse investeerders.

Een grote uitdaging is om te weten of een partij corrupt is of niet. Onderzoek daarnaar is kostbaar en als er intern onderzoek wordt gedaan, hoe betrouwbaar zijn de resultaten dan? Verder zijn er grote risico’s verbonden aan het feit dat terrorisme gefinancierd zou kunnen worden. Een valutarisico, het risico dat de wisselkoers van een vreemde valuta verandert, is tevens aanwezig.

Beperking van risico

Investeerders in ontwikkelingslanden kunnen hun risico’s beperken door het inhuren van een local counsel (een lokale juridisch adviseur). De (Amerikaanse) overheid kan ook, door middel van een verzekering, garant staan voor bepaalde risico’s. Onderpand in het buitenland is ook een goede manier om risico’s af te dekken. Ook door middel van een juridische constructie (SPV of special purpose vehicle), waarbij een project in een aparte vennootschap wordt ondergebracht, kunnen de investeerders worden beschermd tegen de risico’s die ze lopen. De Amicis sloot zijn lezing af met te stellen dat ontwikkelingsfinanciering onmisbaar is om (financiële) stabiliteit te verwezenlijken. Er was vervolgens volop gelegenheid tot het stellen van vragen en er ontstond een levendige discussie, onder andere over de nieuwe rol van China als investeerder. De discussie werd bij de borrel voortgezet.

Hazelhoff Centre for Financial Law

De Hazelhoff Guest Lectures en de master Financieel Recht worden verzorgd door het Hazelhoff Centre for Financial Law. Dit instituut, onderdeel van de Leidse rechtenfaculteit, richt zich op onderwijs en onderzoek op het terrein van het financiële recht. ‘Financieel recht’ wordt daarbij in brede zin begrepen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.