Universiteit Leiden

nl en

Proefschrift

Credit rating agency liability in Europe

Op 28 januari 2021 verdedigde Dorine Verheij haar proefschrift 'Credit rating agency liability in Europe'. Het promotieonderzoek is begeleid door promotoren prof.mr.drs. M. Haentjens en prof.mr. A.G. Castermans.

Auteur
Dorine Verheij
Datum
28 januari 2021
Links
Leids Repositorium

De kredietbeoordelingsindustrie riep op tot veel debatten over haar wettelijke aansprakelijkheid sinds het ontstaan ​​van de industrie aan het begin van de twintigste eeuw. In 2013 heeft de Uniewetgever een recht op schadevergoeding ingevoerd, dat uitgevende instellingen en beleggers rechtstreeks aan ratingbureaus kunnen afdwingen op grond van artikel 35 bis-verordening inzake ratingbureaus. Deze bepaling heeft de aandacht getrokken vanwege zijn opmerkelijke structuur: artikel 35a CRA-verordening introduceerde een rechtsgrond voor burgerlijke aansprakelijkheid op Europees niveau, terwijl het algemene aansprakelijkheidsrecht op Europees niveau niet is geharmoniseerd.

Het proefschrift onderzoekt artikel 35a CRA-verordening vanuit meerdere juridische perspectieven. Door een combinatie van EU-recht, internationaal privaatrecht en Nederlands, Frans, Duits en Engels nationaal privaatrecht, beantwoordt dit boek de belangrijkste vraag of artikel 35a CRA-verordening zijn post-crisisdoel bereikt om een ​​adequaat verhaalsrecht te bieden voor uitgevende instellingen en beleggers moet worden geïnterpreteerd volgens verschillende systemen van nationaal recht. Bij het beantwoorden van deze vraag volgt het boek een bredere Europese benadering en beoordeelt het ook het nut van artikel 35a CRA-verordening als een Europees model voor burgerlijke aansprakelijkheid dat door de wetgever van de Unie moet worden gebruikt.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.