Universiteit Leiden

nl en

Proefschrift

Contempt of court

Op 18 december 2019 verdedigde Marianne Lochs haar proefschrift 'Contempt of court'. Het promotieonderzoek is begeleid door promotoren prof.dr. C.P.M. Cleiren en prof.dr. J.H. Crijns.

Auteur
Marianne Lochs
Datum
18 december 2019
Links
Leids Repositorium

Waar de taak van de strafrechter in bijna honderd jaar nauwelijks is gewijzigd, is de samenleving wel drastisch veranderd. Door onder meer de grote belangstelling voor strafzaken, toegenomen mondigheid van burgers en meer polarisatie in de rechtszaal, rijst de vraag of de rechter nog voldoende is toegerust om zijn taak naar behoren te vervullen. Daarbij wordt regelmatig gesuggereerd dat in Nederland behoefte bestaat aan het Angelsaksische instrument van contempt of court.

In dit onderzoek is daarom in kaart gebracht wat contempt of court inhoudt, waarbij het rechtsstelsel van Engeland en Wales centraal staat. Om de genoemde suggestie te kunnen beoordelen is ook geĆÆnventariseerd welke vergelijkbare waarborgen voor een goede strafrechtspleging reeds in Nederland voorhanden zijn. Aan de hand van een vergelijking van de bevindingen uit beide rechtsstelsels wordt geconcludeerd dat contempt of court een instrument is dat zich niet goed leent voor implementatie in de Nederlandse rechtsorde. Bovendien blijkt dat in Nederland een tamelijk adequaat stelsel van waarborgen bestaat. Waar de handhavingsmogelijkheden toch ontoereikend zijn worden enkele meer in de eigen rechtscultuur passende instrumenten voorgesteld. Hoewel deze instrumenten kunnen bijdragen aan de waarborging van een goede strafrechtspleging, is ook gebleken dat veel uitdagingen waarvoor de strafrechter zich tegenwoordig gesteld ziet, niet met een contempt-achtige bepaling kunnen worden opgelost. De bevindingen worden daarom ook in breder perspectief geplaatst waarbij de rol en het zelfbeeld van de rechter alsook de verantwoordelijkheid van andere staatsmachten aan de orde komen. Tot slot worden aanbevelingen gedaan om de positie van de strafrechter te verstevigen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.