Universiteit Leiden

nl en

Proefschrift

Concurrence in European Private Law

Op 9 september 2020 verdedigde Ruben de Graaff zijn proefschrift 'Concurrence in European Private Law'. Het promotieonderzoek is begeleid door promotoren prof.mr. A.G. Castermans en prof.mr. S.C.G. Van den Bogaert.

Auteur
Ruben de Graaff
Datum
09 september 2020
Links
Leids Repositorium

In de meerlagige rechtsorde is het niet ongebruikelijk dat een rechtsverhouding tussen private partijen wordt beheerst door meerdere EU-regels over bijvoorbeeld non-discriminatie, vrij verkeer, concurrentie en de interne markt in bredere zin. Evenmin is het ongebruikelijk dat het nationale privaatrecht op het eerste gezicht ook rechten en plichten schept. In dergelijke situaties van samenloop rijst de vraag of de belanghebbende partij de regel van zijn keuze mag kiezen. Heeft hij het recht om de regel te kiezen die hem het voordeligst lijkt?

Dit boek biedt een analyseschema waarmee deze vraag kan worden besproken en opgelost. Geïnspireerd door de ervaringen die zijn opgedaan bij het onderzoeken van verschillende nationale privaatrechtelijke stelsels, gaat het boek uit van de premisse dat elke regel, hoe gefundeerd ook, zoveel mogelijk moet worden gerealiseerd. Het bestaan ​​van een regel heeft dus in beginsel geen invloed op de werkingssfeer van een andere regel.

Het boek laat zien dat dit principe ook terug te vinden is in de teksten die door de wetgever van de Europese Unie zijn aangenomen en in de arresten van het Hof van Justitie van de Europese Unie. Het maakt duidelijk dat in situaties van samenloop de inhoud van de regels doorslaggevend moet zijn, en niet alleen hun formele relatie.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.