Universiteit Leiden

nl en

Lezing

Collateral management: meer of minder risico?

Jacques Sevat gaf inzicht in de praktische en juridische aspecten van global collateral management: het constante beheer van zekerheden om de risico’s te beperken die een wereldwijd opererende bank als ING dagelijks loopt.

Auteur
Jacques Sevat
Datum
22 november 2013

Collateral management

Collateral management is het constante proces waarbij partijen zekerheden nemen of geven als onderpand tegen een mogelijk verzuim van de wederpartij. Op dagelijkse basis wordt door collateral management afdelingen van banken als ING Bank de risico’s berekend die deze banken lopen door de financiële transacties die zij zijn aangegaan. Zo berekenen zij de marktwaarde van uitstaande transacties als derivatencontracten en repo contracten, en beslissen zij of (aanvullende) zekerheden in de vorm van geld of effecten, geëist of juist gegeven moeten worden. Sevat belichtte op zeer heldere en boeiende wijze zowel de praktische als de juridische kanten van dit proces.

Lehman Brothers en Vestia

De afgelopen jaren hebben buitengewoon ingrijpende ontwikkelingen plaatsgevonden in de financiële markten. Sevat liet zien dat het collateral management daarbij een spilfunctie vervulde. Zo werd het faillissement van de Amerikaanse zakenbank Lehman Brothers in 2008 uitgelokt doordat haar wederpartijen aanvullende zekerheden eisten. Eenmaal failliet werden tekortkomingen in het beheer van tegenpartijrisico’s en een groot gebrek aan transparantie in de derivatenmarkt en repo markt zichtbaar. Ook de Nederlandse woningbouwcorporatie Vestia kon in 2011 niet voldoen aan haar verplichtingen aanvullende zekerheden te verschaffen en ging daarom bijna failliet.

Nieuwe regelgeving

Volgens Sevat heeft nieuwe regelgeving er sindsdien voor gezorgd dat financiële posities van ondernemingen transparanter zijn, dat het toezicht op financiële transacties is verscherpt en dat scherpere vereisten worden gesteld aan de ratings die worden gegeven door rating agencies. Collateral management zal de komende jaren een belangrijke rol blijven spelen in de financiële markten, aldus Sevat. Na zijn lezing was er ruime gelegenheid tot het stellen van vragen en vond een levendige discussie plaats, die werd voortgezet tijdens de borrel.

Jacques Sevat

Jacques Sevat heeft een aantal jaren gewerkt voor een handelsonderneming in chemicaliën, waarna hij in het bankwezen terecht kwam en verschillende posities bij de Postbank vervulde. Na de fusie van NMB en de Postbank was hij verantwoordelijk voor riskmanagement voor financiële instellingen en de analyse en begeleiding van securitisation, acquisition finance en insurance corporate finance. In 1997 werd hij voor drie jaar uitgezonden naar ING Barings in Londen waar hij werkzaam was bij de afdeling Debt Capital markets en verantwoordelijk voor securitisation/origination. Sinds 2002 is Jacques betrokken bij de opbouw van collateral management activiteiten binnen ING, waar hij een aantal jaren later werd benoemd tot Global Head Collateral Management. Jacques Sevat is sinds 2008 verantwoordelijk voor het collateral management voor alle ING Groep entiteiten.

Hazelhoff Centre for Financial Law

De Hazelhoff Guest Lectures worden georganiseerd door het Het Hazelhoff Centre for financial law. Het Hazelhoff Centre verzorgt ook de master Financieel Recht. Het Hazelhoff Centre, onderdeel van de Leidse rechtenfaculteit, richt zich op onderwijs en onderzoek op het terrein van het financiële recht in brede zin.

Bekijk de lezing van Jacques Sevat ook online:

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.