Universiteit Leiden

nl en

Proefschrift

Child Marriage as a Choice: Rethinking agency in international human rights

Op 18 maart 2020 verdedigde Hoko Horii haar proefschrift 'Child Marriage as a Choice: Rethinking agency in international human rights'. Het promotieonderzoek is begeleid door promotoren prof.dr. A.W. Bedner en prof.dr. G.A. van Klinken (UvA).

Auteur
Hoko Horii
Datum
18 maart 2020
Links
Leids Repositorium

Sinds 2011 voeren onder meer de Verenigde Naties actief campagne om een eind te maken aan het verschijnsel kindhuwelijk. De organisatie beschouwt het als een schending van de mensenrechten.

De realiteit van het kindhuwelijk is volgens Horii heel divers. De campagnes tegen het kindhuwelijk presenteren het doorgaans als een gedwongen huwelijk tussen een jong tienermeisje en een veel oudere man, maar het onderzoek wijst uit dat veel gevallen in feite liefdeshuwelijken zijn tussen adolescenten van rond de 17 jaar.

Horii concludeert dat het huidige kader voor kindhuwelijken is geschoeid op een onvolledig begrip van de redenen waarom kinderen trouwen. De focus op het uitbannen van het kindhuwelijk biedt dan ook geen oplossing voor onderliggende problemen, zoals het gebrek aan hulpmiddelen en kennis over reproductieve gezondheid. Als gevolg daarvan is het huidige kader eerder beperkend dan bevrijdend, stelt Horii. De onderzoekster doet daarom twee aanbevelingen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.