Universiteit Leiden

nl en

Proefschrift

Het budgetrecht van het Nederlandse parlement in het licht van het Europees economisch bestuur

Op donderdag 14 december verdedigde Michal Diamant haar proefschrift over het budgetrecht van het Nederlandse parlement in het licht van het Europees economisch bestuur.

Auteur
Michal Diamant
Datum
14 december 2017
Links
Nieuwsbericht promotie Michal Diamant
Leids repositorium

In het proefschrift van Michal staat de vraag centraal wat de gevolgen zijn van het Europees economisch bestuur – alle regels en procedures op economisch en budgettair terrein in de Economische en Monetaire Unie – voor het budgetrecht van het Nederlandse parlement. Het recht om invloed uit te oefenen op de besteding van de door de bevolking opgebrachte middelen – het budgetrecht – is een van de oudste rechten van het Nederlandse parlement. Dit recht waarborgt democratische betrokkenheid bij de besluitvorming over de begroting, en de besteding van ons belastinggeld, en maakt dat het parlement wezenlijke invloed kan uitoefenen op het (begrotings)beleid van de regering.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.