Universiteit Leiden

nl en

Publicatie

Brexit-procedure in kaart

Het Verenigde Koninkrijk heeft gekozen voor een Brexit. Wat zijn de juridische spelregels bij een uittreding uit de EU? Hoogleraar Christa Tobler bracht het in kaart.

Auteur
Christa Tobler and Jacques Beglinger
Datum
19 juli 2016
Links
Website EUR-Charts

In de zogeheten ‘Brexit charts’ laat hoogleraar Europees Recht Christa Tobler zien welke procedure het Verenigd Koninkrijk moet volgen om uit de Europese Unie te treden. Zij gaat bijvoorbeeld nader in op het artikel 50 uit het Verdrag betreffende de Europese Unie. Dit is het artikel waarmee de Britten de uittreding in werking kunnen zetten. Het zou een unicum zijn in de Europese geschiedenis.

Onderhandelen

Tobler geeft in de ‘Brexit charts’ grafisch weer welke vervolgstappen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie moeten nemen. Zo moeten onderhandelingen tussen beide partijen uitwijzen op welke manier het koninkrijk en de unie zich tot elkaar willen verhouden. Er moeten onder meer nieuwe afspraken komen over importtarieven en internationale handel, omdat het Verenigd Koninkrijk niet langer deel uitmaakt van de interne Europese markt.

Visualiseren

De grafische overzichten zijn gemaakt in het kader van het EUR-Charts-project. In dit project visualiseren Tobler en co-auteur Jacques Beglinger geregeld belangrijke Europese wetgeving in tabellen en grafieken. Daarmee hopen zij complexe juridische zaken begrijpelijker te maken voor het grote publiek.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.