Universiteit Leiden

nl en

Boek

Boek over Integratie van Immigranten: "The Civic Citizens of Europe" door Moritz Jesse

Moritz Jesse, Universitair Hoofddocent Europees Recht aan het Europa Instituut, heeft zijn boek “The Civic Citizens of Europe: The Legal Potential for Immigrant Integration in the EU, Belgium, Germany, and the United Kingdom " gepubliceerd.

Auteur
Moritz Jesse
Datum
09 december 2016
Links
Website Brill uitgeverij

In dit boek, analyseert Moritz Jesse kritisch het juridisch kader waarbinnen integratie van immigranten in de ontvangende staten en maatschappijen kan plaatsvinden. In tegenstelling tot de huidige politieke wijsheid en Zeitgeist, betoogt hij dat integratie van immigranten niet kan worden afgedwongen door de wet of door wettelijke verplichtingen. Verplichte inburgeringscursussen en/of integratievoorwaarden zijn structureel niet in staat integratie te bereiken, geven geen garantie voor een homogene samenleving en verhinderen geenszins  fricties binnen de samenleving welke op natuurlijke wijze aan migratiebewegingen zijn verbonden. Wel moet wetgeving ruimte scheppen waarbinnen integratie kan plaatsvinden. Wetgeving moet de mogelijkheden voor immigranten en maatschappij creëren waardoor integratie onder eerlijke voorwaarden en rekening houdend met rechtmatige belangen van zowel immigranten als de ontvangende maatschappij plaats kan vinden. Dit kan echter alleen worden bereikt, als de ontvangende maatschappij en de wetgevers zich van hun sterke positie ten opzichte van immigranten bewust zijn. Migranten zijn de natuurlijke buitenstaanders (“the other”) in onze westerse maatschappijen waar lidmaatschap uiteindelijk door nationaliteit wordt bepaald. Door het bestuderen van verblijfsvergunningen, administratieve procedures, gezinsmigratie, permanente verblijfstitels en integratiemaatregelen op een vergelijkende en kritische wijze, beoordeelt Jesse of de juridische mogelijkheden voor de integratie in de EU en de drie lidstaten voor integratie voldoende is.

Meer informatie kunt u vinden op de website van de uitgever. 

Moritz Jesse werkt momenteel aan een onderzoeksproject met de titel “The ‘others’ amongst ‘us’: Western societies, ‘otherness’ and the law”, waarvoor hij een VENI beurs (Vernieuwingsimpuls) van de Nederlandse Wetenschappelijke Organisatie (NWO) ontvangt.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.