Universiteit Leiden

nl en

Boek

Bestuursbesluiten

In maart 2021 verscheen het boek ‘Bestuursbesluiten” onder redactie van prof. mr. Matthijs de Jongh, prof. mr. Bastiaan Kemp. prof. mr. Harold Koster en prof. mr. Kid Schwarz.

Auteur
prof. mr. Matthijs de Jongh, prof. mr. Bastiaan Kemp, prof. mr. Harold Koster en prof. mr. Kid Schwarz (red.)
Datum
19 maart 2021

Wanneer is een beslissing van een orgaan ook daadwerkelijk een besluit? Gaat er van een bepaald besluit direct een externe werking uit? In hoeverre zijn deze discussiepunten eigenlijk relevant wanneer een bestuurder de rechtspersoon mag vertegenwoordigen en aan een derde kan binden? En wat is, bij dit alles, de rol van de redelijkheid en billijkheid die de verhoudingen binnen de rechtspersoon beheersen?

Zomaar een greep uit de fundamentele vraagstukken omtrent bestuursbesluiten die zich voordoen binnen het vakgebied van het Ondernemingsrecht. Desondanks zijn er maar weinig publicaties die zich richten op besluitvorming, laat staan op besluitvorming binnen het bestuur. De bundel Bestuursbesluiten vult deze leemte met een 19-tal bijdragen rond deze boeiende thematiek, waarbij ook de praktisch wetenschappelijke invalshoek niet wordt geschuwd. Het werk levert hiermee een essentiële bijdrage aan de duiding van het begrip ‘besluit’, in het bijzonder voor wils- en besluitvorming in de context van bestuur.

De publicatie sluit aan op diverse belangrijke kwesties en ontwikkelingen binnen het Ondernemingsrecht, waaronder de discussie over het besluit en de beslissing, de autonomie van het bestuur (en de grenzen daarvan) en de discussie rondom de aantastbaarheid van besluiten. De lezenswaardige en vaak prikkelende stellingen van de  auteurs van de 19 bijdragen zijn op de eerste plaats van grote waarde voor personen die zich rechtstreeks bezighouden met besluitvorming van het bestuur. In bredere zin bevat de titel daarnaast boeiende perspectieven voor alle advocaten, rechters, bedrijfsjuristen en wetenschappers met interesse in het Ondernemingsrecht.

Meer informatie over deze publicatie op de website van Wolters Kluwer.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.