Universiteit Leiden

nl en

Proefschrift

Belastingbudget

Op 4 maart 2021 verdedigde Michiel Spanjers zijn proefschrift 'Belastingbudget'. Het promotieonderzoek is begeleid door promotoren prof.dr. J.P. Boer en prof.dr. H. Vording.

Auteur
Michiel Spanjers
Datum
04 maart 2021
Links
Leids Repositorium

De budgettaire impact is een van de bepalende factoren bij de totstandkoming van belastingwetgeving. Tegelijkertijd is het niet altijd duidelijk op basis van welke regels en op welke manier deze factor van belang is in het fiscale wetgevingsproces. Deze informatiekloof kan de rol van het parlement als fiscale medewetgever belemmeren. Inzicht in en overzicht van de budgettaire gevolgen van (een deel van) een belastingwet is onmisbaar om een ​​betekenisvolle parlementaire betrokkenheid bij de goedkeuring van een belastingwet te tonen. Alleen dan zal het parlement als fiscale medewetgever een stand-alone standpunt kunnen innemen over voorgenomen belastingwetgeving, de kans krijgen om deze aan te passen en de budgettaire impact te beheersen. individuele Kamerleden informeren. Het parlement blijkt echter vaak onvoldoende geïnformeerd te zijn over de budgettaire gevolgen van belastingwetgeving. In dat geval is er geen sprake van een betekenisvolle parlementaire bemoeienis met de vaststelling van de belastingwet, waarbij ook de legitimiteit van de belastingheffing betrokken is.

Dit proefschrift richt zich op wanneer en waarom de budgettaire informatievoorziening volgens het parlement niet toereikend is voor de taken als fiscale medewetgever. Ook worden voorstellen gedaan om deze informatievoorziening te verbeteren.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.