Universiteit Leiden

nl en

Proefschrift

Autonome wapensystemen, menselijke waardigheid en internationaal recht

Op donderdag 1 december 2016 promoveert Dan Saxon op zijn proefschrift 'Autonomous Weapon Systems, Human Dignity and International Law'. De verdediging vindt plaats om 11.15 uur in het Academiegebouw van Universiteit Leiden. De promotor is professor Carsten Stahn.

Auteur
Dan Saxon
Datum
01 december 2016
Links
Leiden Repository

In zijn proefschrift wijdt Saxon zich aan de verhouding tussen autonome wapensystemen, menselijke waardigheid en internationaal recht. Na het beschrijven van het concept “autonomie” en de soorten technieken die autonome wapensystemen omvatten, zet hij een theoretisch kader uiteen dat illustreert hoe de verplichting om menselijke waardigheid te beschermen het beginpunt is voor de interpretatie en toepassing van internationaal recht. Op deze manier hebben staten en individuen een verantwoordelijkheid om zeker te stellen dat hun gebruik van autonome wapens binnen de internationale verplichtingen valt om menselijke waardigheid te promoten en te beschermen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.