Universiteit Leiden

nl en

Publicatie

Afscheid van de klassieke strafrechtelijke procedure?

Jan Crijns heeft samen met Renée Kool (Universiteit Utrecht) het strafrechtelijke preadvies van de Nederlandse Juristen-Vereniging geschreven, getiteld ‘Afscheid van de klassieke strafrechtelijke procedure?' Dit preadvies wordt - samen met de civielrechtelijke en bestuursrechtelijke preadviezen - gepresenteerd op vrijdag 9 juni 2017 bij de jaarvergadering van de Nederlandse Juristen-Vereniging in het Noordbrabants Museum in Den Bosch.

Auteur
Jan Crijns, Renée Kool
Datum
09 juni 2017

In dit strafrechtelijke preadvies gaan Crijns en Kool in het bijzonder in op de verhouding tussen het klassieke strafproces onder leiding van de rechter en de verschillende vormen van buitengerechtelijke afdoening van strafbare feiten, zoals de strafbeschikking en herstelbemiddeling. Gezien het toenemende belang van het buitengerechtelijk spoor bepleiten zij versterking van de individuele rechtsbescherming hierbinnen alsmede meer aandacht voor en gebruik van de mogelijkheden van herstelbemiddeling in het strafproces. Ook bevelen zij aan de rechter meer te betrekken bij het buitengerechtelijk spoor, onder andere door hem meer ruimte te geven de eerdere vervolgingsbeslissing van het Openbaar Ministerie ter discussie te stellen en door hoge transacties met potentieel grote maatschappelijke impact ter toetsing aan hem voor te leggen. Als rode draad door het preadvies loopt het pleidooi tot meer maatwerk te komen bij het nemen van afdoeningsbeslissingen binnen het strafproces.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.