Universiteit Leiden

nl en

Proefschrift

Aanvullend Verrijkingsrecht

Op 26 juni 2019 verdedigde Teun van der Linden zijn proefschrift 'Aanvullend Verrijkingsrechte'. Het promotieonderzoek is begeleid door promotor prof. mr. Jac. Hijma.

Auteur
Teun van der Linden
Datum
26 juni 2019
Links
Leids Repositorium

In het onderzoek staat de vraag centraal wat het beginsel inhoudt, dat niemand ten koste van een ander ongerechtvaardigd mag worden verrijkt en hoe dit beginsel tot uitdrukking komt in het systeem van het vermogensrecht. Betoogd wordt dat het verrijkingsbeginsel in verschillende vermogensrechtelijke regels tot zijn recht komt en dat de algemene verrijkingsactie vooral een aanvullende functie heeft om onvoorziene verrijkingsgevallen tot een oplossing te brengen.

Een belangrijk deel van het onderzoek draait om de vraag wat de aanvullende functie met zich brengt voor de invulling van de toepassingsvereisten van de algemene verrijkingsactie. Een belangrijke bevinding is dat de figuur van de ongerechtvaardigde verrijking - ter bevordering van de aanvullende functie - niet teveel a priori moet worden beknot. Zo wordt betoogd dat aansprakelijkheid op grond van ongerechtvaardigde verrijking onder omstandigheden een alternatief kan bieden als aansprakelijkheid op grond van overeenkomst of onrechtmatige daad niet haalbaar of twijfelachtig is.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.