Universiteit Leiden

nl en

Proefschrift

Research and design in STEM education

Onderzoeken en ontwerpen zijn twee vaardigheden die steeds belangrijker worden in de vakken O&O (onderzoeken en ontwerpen) en NLT (natuur, leven en technologie). Uit onderzoek van Tessa Vossen (ICLON en Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen) blijkt dat docenten en leerlingen de relevantie van onderzoeken binnen ontwerpen wel zien, maar dat dit in de lespraktijk vaak toch nog niet genoeg gebeurt.

Auteur
Tessa Vossen
Datum
04 september 2019
Links
Fulltext in Leiden Repository

Onderzoeken en ontwerpen zijn twee vaardigheden die steeds belangrijker worden in de vakken O&O (onderzoeken en ontwerpen) en NLT (natuur, leven en technologie). Onderzoeks- en ontwerpopdrachten worden op school nog meestal apart van elkaar gegeven, terwijl deze activiteiten in de beroepspraktijk vaak aan elkaar verbonden zijn. De studies in deze dissertatie wijzen erop dat docenten en leerlingen vanuit zichzelf al enige kennis hebben over manieren waarop onderzoeken en ontwerpen verbonden kunnen zijn. Bovendien kan deze kennis in een relatief korte tijd worden verbreed of verdiept.

Maar leerlingen slaan het onderzoeksgedeelte van de ontwerpcyclus vaak over. Dit terwijl leerlingen wel de relevantie van onderzoek binnen ontwerpen kunnen benoemen èn onderzoeken belangrijker vinden om over te leren dan ontwerpen. Zowel docenten als leerlingen hebben sterk het beeld dat ontwerpen hoort te beginnen met een onderzoeksdeel. Dit kan beperkend werken voor leerlingen met andere leervoorkeuren. Daarom raadt Vossen aan om de onderzoeks- en ontwerpprocessen op meer gedifferentieerde en verschillende manieren aan te bieden aan leerlingen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.