Universiteit Leiden

nl en

Proefschrift

The research-teaching nexus in the humanities: Variations among academics

In dit proefschrift staan de verschillende vormen centraal die de verwevenheid van onderzoek en onderwijs kan innemen binnen de universiteit, meer specifiek in de faculteit Geesteswetenschappen. Algemeen wordt erkend dat een sterke verwevenheid van onderzoek en onderwijs belangrijk is, maar het was onduidelijk wat deze relatie in zou (kunnen) houden.

Auteur
Gerda Visser-Wijnveen
Datum
23 september 2009
Links
Fulltext in Leiden University Repository

In dit onderzoek zijn verschillende categoriesystemen ontwikkeld om de varianten van eerder genoemde verwevenheid te kunnen beschrijven, waaronder een opdeling in de volgende vijf varianten: het overdragen van onderzoeksresultaten; het bekend maken met onderzoek; laten zien wat het betekent om onderzoeker te zijn; helpen bij het doen van onderzoek en participeren in onderzoek. Wanneer er gesproken wordt over de verwevenheid van onderzoek en onderwijs is het belangrijk om duidelijk te maken over welk onderzoek het precies gaat, welke rol er van de studenten verwacht wordt en welk doel ermee beoogd wordt.

Uit het onderzoek bleek verder dat het met name de opvatting over onderwijs is, die bepalend is voor hoe wetenschappers tegen de relatie tussen onderzoek en onderwijs aankijken. Kennis- en onderzoeksopvattingen spelen hierin veel minder een rol. Ook de rol van de discipline wordt veelal overschat. Met betrekking tot het leren van studenten in een onderzoeksintensieve onderwijsomgeving wees dit onderzoek uit dat zij vooral een academische houding verwerven en een reëel beeld krijgen van wat onderzoek inhoudt.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.