Universiteit Leiden

nl en

Proefschrift

Differentiated instruction in practice: a teacher perspective

Veel docenten in het voortgezet onderwijs houden rekening met verschillen tussen leerlingen. Uit het promotieonderzoek van Saskia Stollman (ICLON) blijkt dat zij hierbij ruimte om te experimenteren en ondersteuning van de school(leiding) nodig hebben.

Auteur
Saskia Stollman
Datum
23 mei 2018
Links
Fulltext in Leiden University Repository

Wanneer een docent differentieert houdt hij of zij rekening met de diverse leerbehoeften van leerlingen en probeert daarbij iedere leerling zo goed mogelijk te laten leren. Uit eerder onderzoek is gebleken dat differentiëren moeilijk is voor docenten en dat ze het te weinig doen. Dat komt omdat klassen groot zijn (ongeveer 25 leerlingen met allemaal hun eigen leerbehoefte) en docenten weinig tijd hebben om hun lessen voor te bereiden.

Stollman voerde een literatuurstudie uit om te onderzoeken welke factoren in de werkomgeving van docenten gedifferentieerd lesgeven bevorderen of belemmeren. Uit deze studie blijkt dat het belangrijk is om eerst de werkcontext van docenten goed in kaart te brengen bij de toepassing van differentiatie.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.