Universiteit Leiden

nl en

Proefschrift

The research-teaching nexus in the sciences: Scientific research dispositions and teaching practice

Dit proefschrift handelt over de verwevenheid van onderzoek en onderwijs in de natuurwetenschappen. Algemeen wordt erkend dat een sterke verwevenheid van onderwijs en onderzoek belangrijk is, maar het was niet altijd duidelijk op welke manieren deze relatie vorm kan krijgen in het universitaire onderwijs.

Auteur
Roeland van der Rijst
Datum
23 september 2009
Links
Fulltext in Leiden University Repository

In dit onderzoek zijn verbanden bestudeerd tussen onderwijsintentie, de onderwijspraktijk en wetenschappelijke houdingen van docenten en studenten. Relaties van deze factoren tot de verwevenheid van onderzoek in het natuurwetenschappelijke bacheloronderwijs en suggesties voor de onderwijspraktijk werden beschreven.

Uit het onderzoek bleek dat een wetenschappelijke onderzoekende houding kan worden gekarakteriseerd door zes kwalitatief verschillende aspecten, en wel de neiging om: te willen begrijpen, te willen bereiken, kennis te willen delen, kritisch te willen zijn, vernieuwend te willen zijn, en te willen weten. Verder werd duidelijk dat de intenties van docenten niet altijd overeenkomen met de percepties van de studenten over onderzoek. De intenties van docenten die betrekking hadden op zichtbare onderdelen van wetenschappelijk onderzoek, kwamen relatief meer overeen met de studentpercepties dan de intenties van docenten die betrekking hebben op verborgen onderdelen. De resultaten geven aan dat verborgen onderdelen van wetenschappelijk onderzoek, zoals een kritische houding of een innovatieve atmosfeer, meer zullen moeten worden benadrukt, als wij willen dat studenten realistische opvattingen ontwikkelen over de aard van wetenschappelijk onderzoek. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.