Universiteit Leiden

nl en

Proefschrift

Towards a democratic school: experience and viewpoints of stakeholders in Vietnamese secondary schools

Dit proefschrift heeft tot doel een kritische kijk te geven op het bewustzijn van de Vietnamese belanghebbenden in het voortgezet onderwijs met betrekking tot de fundamentele educatieve democratische waarden en democratische handelingen binnen de ‘fysieke’ en digitale leeromgeving.

Auteur
Tinh Le
Datum
29 november 2022
Links
Fulltext in Leiden University Scholarly Publications

Het Vietnamese onderwijssysteem worstelde vóór 2013 met veel problemen, waaronder een grote nadruk op prestaties, inflexibele onderwijsstrategieën, passieve studenten en een ingewikkeld curriculum zonder praktijkonderdelen (zie Le et al., 2022). Tegen die achtergrond werd in 2013 een uitgebreide onderwijshervorming gestart, waarbij de nadruk werd gelegd op het sociale en emotionele leren van leerlingen en op hun burgerschapsvorming (Le et al., 2022). Vietnamese onderwijsbeleidsmakers zijn van mening dat het bevorderen van een democratische schoolomgeving het burgerschapsleren van leerlingen ten goede zou komen door hen in staat te stellen deel te nemen aan besluitvorming op school (CPV, 2013; Ngo, 2015). Daarom is de meest recente onderwijshervorming in Vietnam gericht op het bevorderen van democratie in het onderwijs, die tot doel heeft democratische handelingen van belanghebbenden (d.w.z. schoolleiders, leraren, studenten en ouders) te ondersteunen. De regulering van de basisdemocratie in Vietnamese scholen vereist besluitvorming op basis van consensus en overleg van belanghebbenden (MOET, 2020). Daarom wordt rekening gehouden met de stem van leraren en leerlingen in schoolaangelegenheden (Truong & Hallinger, 2017). Vietnam Ministerie van Onderwijs en Vorming (MOET) beschouwt het bevorderen
van een democratische leeromgeving als een fundamentele missie in de meest recente onderwijshervorming in Vietnam. Toch stellen beleidsmakers nog steeds vragen als ¨Hoe ziet een democratische school eruit?¨ en ¨Hoe bevorderen we een democratische leeromgeving aan de basis?¨ Zoals Gutmann (1987) heeft betoogd, vinden democratische handelingen alleen plaats wanneer burgers zich kunnen inleven in de democratie die zij nastreven. De belanghebbenden in Vietnam zijn echter niet uitgerust met de nodige kennis en vaardigheden voor democratisch engagement in hun scholen (Mai & Hall, 2017; Thanh, 2017). Daarom is het hebben van inzicht in de democratische overtuigingen en democratische praktijken van belanghebbenden essentieel om de huidige
onderwijsstrategie van democratiseringsonderwijs in Vietnam te schetsen en bij te sturen. Dit proefschrift heeft tot doel een kritische kijk te geven op het bewustzijn van de Vietnamese belanghebbenden in het voortgezet onderwijs met betrekking tot de fundamentele educatieve democratische waarden en democratische handelingen binnen de ‘fysieke’ en digitale leeromgeving. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.