Universiteit Leiden

nl en

Proefschrift

Collaborative learning in higher education: design, implementation and evaluation of group learning activities

Samenwerkend leren in het hoger onderwijs: ontwerp, implementatie en evaluatie van groepsleeropdrachten

Auteur
Miranda de Hei MSc
Datum
06 juni 2016
Links
Fulltext in Leiden University Repository

In het hoger onderwijs worden regelmatig groepsopdrachten ingezet waarbij studenten in samenwerking leren. De aanname is dat deze vorm van samenwerkend leren leidt tot leeropbrengsten indien deze groepsopdrachten: (1) op de juiste wijze zijn ontworpen en geïmplementeerd, (2) uitgaan van de 'collaborative premise' (de noodzaak om studenten samen te laten werken, m.a.w. dat de opdracht niet net zo goed individueel uitgevoerd kan worden), en (3) zijn ontworpen op basis van wetenschappelijke inzichten over effectief samenwerkend leren.

Mogelijke leeropbrengsten van samenwerkend leren hebben betrekking op:

  • kennis
  • motivatie en betrokkenheid
  • hogere-orde-denkvaardigheden
  • metacognitieve vaardigheden
  • sociale en samenwerkingsvaardigheden
  • voorbereiding op het toekomstig beroep.

Echter niet alle docenten in het hoger onderwijs ontwerpen en implementeren effectieve groepsopdrachten en de geplande leerdoelen worden lang niet altijd behaald.

Het doel van dit onderzoek was het verschaffen van inzicht over hoe docenten in het hoger onderwijs ondersteund kunnen worden bij het ontwerpen, implementeren en evalueren van groepsopdrachten door het ontwikkelen van een theoretisch en empirisch onderbouwd raamwerk voor het ontwerp van groepsopdrachten.

Het ontwikkelde raamwerk bestaat uit de componenten: interactie, leerdoelen, assessment, taakkenmerken, structurering van de samenwerking, begeleiding, groepssamenstelling en faciliteiten. De samenhang tussen deze componenten is van cruciaal belang voor het ontwerp van effectieve groepsopdrachten. De resultaten van studentevaluaties geven aan dat de componenten van het raamwerk bijdragen aan de ervaren leeropbrengsten van groepsopdrachten, waarbij de taakkenmerken, de begeleiding en de groepssamenstelling worden geëvalueerd als de belangrijkste componenten die bijdragen aan de leeropbrengsten, gemedieerd door verbale interactie en betrokkenheid.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.