Universiteit Leiden

nl en

PhD-project

Samenwerkend leren bij lerarenopeldingen

Het ontwikkelen, gebruiken en evalueren van groepsopdrachten in het hoger onderwijs.

Looptijd
2012 - 2016
Contact
Wilfried Admiraal

Er zijn acht componenten waarover je als docent beslissingen moet nemen als je een groepsopdracht maakt. Deze componenten hangen onderling samen en zijn samengevoegd in een model. Docenten kunnen dit model gebruiken bij het ontwikkelen van een groepsopdracht. Daarnaast kan het model gebruikt worden om te evalueren hoe de groepsopdracht is verlopen nadat studenten eraan gewerkt hebben.

Studenten geven aan dat van de componenten uit het model de taak, de begeleiding en de groepssamenstelling het meest bijdragen aan wat ze van de groepsopdracht hebben geleerd. Als laatste blijkt dat studenten vinden dat ze meer leren als ze een goede interactie met elkaar hebben gehad tijdens de opdracht en als ze zich betrokken voelden.

Lees de uitgebreide onderzoeksbeschrijving (in het Engels)

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.