Universiteit Leiden

nl en

Proefschrift

Online project-based higher education: student collaboration and outcomes

In dit proefschrift wordt de samenwerking tussen studenten en resultaten in online projectgestuurd hoger onderwijs in China onderzocht.

Auteur
Pengyue Guo
Datum
07 september 2021
Links
Fulltext in Leiden Repository

Projectgestuurd leren of ‘Project based learning’ (PjBL) verwijst naar een studentgerichte onderwijsbenadering die studenten betrekt bij het verwerven, toepassen en construeren van kennis door het uitvoeren van zinvolle, authentieke projecten en het creëren van artefacten. Onderzoek heeft aangetoond dat PjBL positief gerelateerd is aan verschillende leerresultaten, zoals inhoudelijke kennis, vaardigheden, self-efficacy en betrokkenheid. In dit proefschrift worden vier studies beschreven waarin onderzoek is gedaan naar PjBL in het Chinese hoger onderwijs.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.