Universiteit Leiden

nl en

Boek

Formative Assessments and Teacher Professional Learning

Hoe kan formatieve assessment worden ingezet om het leren van docenten te bevorderen? Dit boek bevat diverse onderzoeken naar professionaliseringsaanpakken en cursussen waarin formatieve assessment wordt aangewend met het oog op het leren van docenten.

Auteur
Dineke Tigelaar en Douwe Beijaard
Datum
15 november 2015
Links
Website van de uitgever

Diverse auteurs hebben bijgedragen aan dit boek en de onderzoeken zijn  uitgevoerd in verschillende landen. Het boek bevat studies waaraan docenten-in-opleiding deelnemen, maar ook onderzoeken met zittende docenten als deelnemers. De beschreven benaderingen van formatieve assessment in dit boek sluiten aan bij wat uit onderzoek bekend is over effectieve aanpakken voor professionele ontwikkeling van docenten. De diverse hoofdstukken in dit boek geven samen een beeld van de verschillende keuzen die kunnen worden gemaakt bij het inzetten van formatieve assessment om het leren van docenten te stimuleren.

Dit boek geeft zicht op ervaringen van docenten met formatieve assessment tijdens hun deelname aan professionaliseringstrajecten, hoe de leerprocessen van docenten vorm kunnen krijgen wanneer ze meedoen aan zo’n procedure, en met welke zaken docenten gedurende zo’n tracé kunnen worstelen. Tevens worden vragen besproken aangaande de impact van formatieve assessment op het leren van docenten.

Het boek biedt zowel theoretische als praktische handreikingen en inspirerende ideeën voor het verder ontwikkelen en inzetten van formatieve assessment.

Dit boek is eerder gepubliceerd als special issue in het blad Teachers and Teaching: Theory and Practice. Publicatie (voor een breder publiek) in boekvorm gebeurt op initiatief van de uitgever.

Over de auteurs

Dr. Dineke Tigelaar is universitair docent en lerarenopleider aan het ICLON, Universiteit Leiden. Haar onderzoek en publicaties richten zich met name op assessment van docenten en op de professionele ontwikkeling van docenten.

Prof.dr. Douwe Beijaard is hoogleraar Professioneel Leren aan de Eindhoven School of Education (ESoE), Technische Universiteit Eindhoven. Zijn onderzoek omvat de professionele identiteit, ontwikkeling en assessment van docenten.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie