Universiteit Leiden

nl en

Weg met Fossiel!

Eind oktober maakte Nederlands grootste pensioenfonds ABP bekend zich terug te trekken uit beleggingen in producenten van olie, gas en kolen. Daar ging een felle campagne aan vooraf, met onder andere een petitie van ambtenaren voor een groen pensioenkapitaal. Is dit de meest effectieve weg naar een duurzame samenleving? De publicatie van Natascha van der Zwan, Arjen van der Heide en Philipp Golka geeft nieuwe inzichten over duurzaamheid.

Auteur
Natascha van der Zwan, Arjen van der Heide en Philipp Golka
Datum
13 december 2021
Links
WBS 'Weg met Fossiel'

De weg naar duurzaamheid

Recentelijk nam ‘s lands grootste pensioenfonds, het ABP, het besluit om voortaan niet meer te beleggen in bedrijven die fossiele brandstoffen produceren. Hoewel duurzaam beleggen wordt omgeven door goede intenties, wordt het evenzeer omgeven door een diepe onzekerheid over hoe de toekomst zich zal ontvouwen. Een van de redenen voor die onzekerheid is het gebrek aan een daadkrachtig bestuur dat helder de contouren van een groene en sociale transitie schetst en concrete invulling geeft aan het begrip duurzaamheid. Nu de opwarming van de aarde al 1,2°C heeft bereikt, is de tijd van symbolische verplichtingen voorbij.

Deze publicatie geeft aan dat het onwaarschijnlijk is dat het besluit van ABP een aanzienlijke bijdrage zal leveren aan het behalen van de klimaatdoelstellingen. Aan de hand van de verschillende argumenten voor en tegen het divesteren (het onteigenen van aandelen) van pensioenkapitaal uit de fossiele brandstofsector laten ze zien dat de effectiviteit van marktgeleide initiatieven wordt omgeven door diepe onzekerheid.

Daarnaast wordt genoemd dat het zeker ook mogelijk is dat grootschalige divesteringen het voor olie- en gasbedrijven moeilijker zullen maken nieuwe projecten te financieren, zoals de exploitatie van nieuwe olie- en gasvelden. Maar divesteren kan ook andere benaderingen op duurzaam beleggen ondermijnen of juist de positie van niet-duurzame aandeelhouders in de fossiele brandstofsector versterken.

Lees de publicatie op de website van de Wiardi Beckman Stichting.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.