Universiteit Leiden

nl en

Publicatie

Think tanks and strategic policy-making; the contribution of think tanks to policy advisory systems

In de afgelopen drie decennia is er een sterke toename van het aantal denktanks in de meeste westerse democratieën, waarbij zij steeds meer gezien worden als belangrijke spelers in beleidsprocessen. Toch blijft hun precieze bijdrage aan beleidsvorming gecontesteerd.

Auteur
Bert Fraussen en Darren Halpin
Datum
02 mei 2018

Dit artikel kiest voor een nieuwe benadering van dit vraagstuk door te focussen op het vermogen van denktanks om bij te dragen aan strategische beleidsvorming en hun specifieke rol als beleidsadviseurs. Strategische beleidscapaciteit vereist volgens ons drie essentiële kenmerken: een hoog niveau van onderzoekscapaciteit, voldoende organisatorische autonomie en een langetermijnhorizon. Vervolgens analyseren we het potentieel van denktanks om deze specifieke rol in beleidsvorming te vervullen, waarbij we gebruik maken van van empirisch materiaal uit gestructureerde interviews met een aantal prominente Australische denktanks.

Lees het hele artikel 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.