Universiteit Leiden

nl en

Publicatie

The Role and Effectiveness of the G20

The Role and Effectiveness of the G20. In dit artikel, gepubliceerd in The Changing Global Order onderdeel van the United Nations University Series on Regionalism book series, bespreekt auteur Jaroslaw Kantorowicz de evolutie van de G20.

Auteur
Jaroslaw Kantorowicz
Datum
23 november 2019
Links
The Role and Effectiveness of the G20

De evolutie van de G20 wordt sterk gekenmerkt door crisisgebeurtenissen. Het artikel zoomt in op de manier hoe de G20 zich heeft ontwikkeld de afgelopen jaren. Hierbij is de rol van de G20 van een abrupt wereldwijd antwoord op de financiële crisis veranderd in een forum voor internationale samenwerking op meerdere beleidsterreinen. Deze verandering heeft ook gevolgen voor de doelstellingen van de G20. In eerste instantie hield de G20 zich vooral bezig met de hervormingen van de financiële regelgeving en een evenwichtige economische groei, maar de doelstellingen zijn merkbaar uitgebreid. Kwesties als corruptie, klimaatverandering en hulp en ontwikkeling spelen nu ook een grote rol. Kantorowicz beschrijft de institutionele opzet en de effectiviteit van de G20, met als doel de G20 te positioneren als een essentieel onderdeel van de veranderende wereldorde. In het artikel wordt een gedetailleerd overzicht gegeven van de belangrijkste sterke en zwakke punten van de instituties, evenals de kansen en bedreigingen als een van de belangrijkste diplomatieke mechanismen voor internationaal economisch bestuur ter wereld.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.